top of page

ATEROSKLERÓZA​

Ateroskleróza, jinak též kornatění tepen, je zánětlivé onemocnění cév, při kterém se do cévních stěn ukládají tukové látky. Cévy tímto ztrácí pružnost a křehnou a zároveň se snižuje průtok krve, který se může po čase úplně zastavit. Ucpání cév může vést k srdečnímu infarktu, cévní mozkové příhodě nebo ischemické chorobě dolních končetin. 

Jako základní příčiny aterosklerózy je uváděna vysoká hladina LDL cholesterolu v krvi. Společně s dalšími faktory, jako genetika, kouření, nadváha apod. tak vystavuje vysoký cholesterol pacienta velkému zdravotnímu riziku. 

Jako účinná prevence funguje zejména zdravý životní styl, omezení tučných a sladkých jídel, pravidelný pohyb a skoncovat s kouřením. I přesto jsou zde faktory, které nelze ovlivnit (věk, genetika) a je dobré zamezit kornatění cév i podpořením správnými potravinovými doplňky. 

Jak probíhá ukládání cholesterolu v cévách a jak rostlinné steroly bojují proti vzniku aterosklerózy?

Metabolický syndrom CZ zdroj.jpg

METABOLICKÝ SYNDROM

Metabolický syndrom je kombinací fyziologických a metabolických změn, postihujících mezi 5 - 40 % světové populace (velký rozptyl je způsobem rozlišnostmi v životní úrovni jednotlivých zemí) a je spojován se selháváním srdce, infarkty a diabetem. Hlavní ukazatele zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění jsou obvod pasu a hladina triglyceridů v krvi. 

Chilská klinická studie se věnovala sledování účinků rostliných sterolů na metabolický syndrom. V průběhu 6 měsíců byly sledovány dvě skupiny - jedna skupina dostávala každý den 2 gramy rostlinných sterolů a byla sledována s kontrolní skupinou, která po celých 6 měsíců dostávala placebo. 

Po 24 týdnech bylo zjištěno, že skupina, která pravidelně užívala fytosteroly, měla o 15,65 % nižší hladinu triglyceridů, než kontrolní skupina. Intervenční skupina navíc pozorovala snížení obvodu pasu až o 4 cm, oproti kontrolní skupině, kde nebyly pozorovány žádné změny. V neposlední řadě téměř 70 % účastníků intervenční skupiny uvedlo, že se zlepšilo jejich zažívání. 

Výsledkem studie je tedy skutečnost, že pravidelný přísun rostlinných sterolů v množství 2 gramy na den má pozitivní účinky na hlavní ukazatele zvýšeného rizika metabolického syndromu a tím mohou pomáhat jako podpůrná terapie při jeho léčení. 

bottom of page